กล้องวงจรปิด
HI-VIEW

ผลิตภัณฑ์ กล้องวงจรปิด Hiview หลากหลายด้วยคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการ กล้องวงจรปิดทั่วประเทศ

YOUR PLUS CAMERA


YP2-101B
YP2-102B

IP CAMERA


HP-2200/HP-5500 Series
HP-8800/HP-9500 Series
Cute/Robot Series

PTZ CAMERA


กล้อง PTZ : HP / HI / HV Series

HD NVR KIT WiFi


HW-3304 KIT 13
HW-3308 KIT 13
HW-3304 KIT 20

ANLOG CAMERA


กล้องอนาล็อค : HI Series

STANDARD CAMERA


HI-797
HI-500F
HI-7311
HDC-2030F

AHD CAMERA


HA-3800/HA-9200 Series
HA-3600/HA-3500 Series
HA-3400/HA-5500 Series
HA-7700/HA-3700 Series
HA-1000/HA-8200 Series

TVI CAMERA


HT-9900 Series

Scroll Up