ระบบเน็ตเวิร์ค (Ubiquiti WHOLE HOME WI-FI)

ระบบเน็ตเวิร์ค การเชื่อมต่อระบบ ไร้สาย เครือข่ายที่สามารถรับสัญญาณและปล่อยสัญญาณพร้อมกันได้ ด้วยระบบ WHOLE HOME WI-FI  (UBIQUITI)

AmpliFi™ HD Mesh Router

     The AmpliFi™ HD (High Density) Mesh Router can be used as a stand-alone router or with other AmpliFi™ Mesh Routers for multi-hop, self-healing wireless coverage and enhanced range. For a typical home, the Router alone delivers maximum throughput to meet your streaming and gaming demands with lag-free performance. The Router features an innovative and simple design with an intuitive touchscreen display. A mobile app is available for iOS and Android platforms for instant setup and easy management.

  • 2.4, GHZ 5, GHZ 1750, MBPS PLUG AND PLAY
  • AmpliFi™ MeshPoint HD

         The AmpliFi™ MeshPoint HD (High Density) features an adjustable super antenna. Pair the MeshPoint with the AmpliFi™ Router to expand the coverage of an AmpliFi™ network or turn an existing router into a powerful mesh network. Add MeshPoints around your house as needed to eliminate dead spots in your home. For instant setup, use our intuitive mobile app (iOS or Android) or a standard web browser.

  • 2.4, GHZ 5, GHZ 1750, MBPS PLUG AND PLAY
  • AmpliFi™ Teleport

         AmpliFi Teleport provides a secure and convenient way to access resources at home, even when you are not. Utilizing any Wi-Fi hotspot or wired Ethernet connection, Teleport is able to create an encrypted connection to your home network, expanding it wherever you go. AmpliFi Teleport Kit works in two parts – an AmpliFi HD Router runs your home network and Wi-Fi while AmpliFi Teleport, which is a portable hardware extension to the router, makes the home network and its internet connection available from a different location.

  • 2.4, GHZ 5, GHZ PLUG AND PLAY
  • Scroll Up