เน็ตเวิร์ค
(Network)

     สินค้าและอุปกรณ์ด้านสารสนเทศ เครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตและการเชื่อมต่อ เช่น Switch ของอินเตอร์เน็ต หรือ WIFI อินเตอร์เน็ต ที่จะนิยมใช้ได้ทุกที่ และรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อ นอกสถานที่ต่างๆ อย่าง WIFI เป็นต้น

Scroll Up