ตู้สาขาโทรศัพท์
Ericsson-LG

ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร

Ericsson-LG รุ่น iPECS eMG80

IP/TDM Hybrid Communications Platform, iPECS eMG80
     iPECS eMG80 adopts VoIP technology running as an optimized IP/TDM hybrid switching platform. This gives the ability to communicate seamlessly over IP networks and delivers advantages over existing hybrid technologies by providing SMEs with efficient and productive applications using iPECS eMG80 in a simple and cost-effective manner.

Ericsson-LG รุ่น iPECS eMG800

Transform Your Business Communications, iPECS eMG800
     iPECS eMG800 is an optimized SME solution built with the common challenges of SMEs in mind such as growth, flexible IP converged capabilities, unified communications, ease of use, mobility, single management, scalability, reliability and cost-effectiveness.

Ericsson-LG รุ่น iPECS UCP 100

Design Your Business Communications, iPECS UCP
     iPECS UCP is Ericsson-LG Enterprise’s Unified Communications Platform designed to meet SME and Enterprise communications needs. As ground breaking innovative platform, iPECS UCP provides out of box UC and Mobility solution. In addition, iPECS UCP is scalable for premium UC solution.

Ericsson-LG รุ่น iPECS UCP 600

Design Your Business Communications, iPECS UCP
     iPECS UCP is Ericsson-LG Enterprise’s Unified Communications Platform designed to meet SME and Enterprise communications needs. As ground breaking innovative platform, iPECS UCP provides out of box UC and Mobility solution. In addition, iPECS UCP is scalable for premium UC solution.

Ericsson-LG รุ่น iPECS UCP 2400

Design Your Business Communications, iPECS UCP
     iPECS UCP is Ericsson-LG Enterprise’s Unified Communications Platform designed to meet SME and Enterprise communications needs. As ground breaking innovative platform, iPECS UCP provides out of box UC and Mobility solution. In addition, iPECS UCP is scalable for premium UC solution.

Ericsson-LG รุ่น iPECS-CM

Pure IP Communications Platform for Large Enterprise, iPECS-CM
     iPECS-CM is an All-IP communications platform for medium and large enterprises. It provides IP telephony, various multimedia, UC applications, and mobility services over IP environment. Its innovative design enables organizations to enjoy the most reliable, flexible and secured communications. In addition, iPECS-CM’s IP architecture allows an easy monitoring and managing remote platforms through web management system and SNMP based network management system.

Ericsson-LG รุ่น ipLDK-100

     ipLDK-100 เป็นระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่พัฒนามาแทนที่ รุ่นระบบตู้สาขาโทรศัพท์ GDK ซึ่งในรุ่น ipLDK-100 มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งยังรองรับสายนอกแบบ ISDN การเชื่อมต่อระหว่างสาขาเข้าด้วยกัน โดยผ่านเครือข่าย Networking VoIP หรือ ผ่าน ISDN PRI QSIG

(คุณสมบัติเฉพาะ)
 • 2 cabinets
 • Universal Slots Advanced features
 • Voice networking : QSIG,IP Networking
 • Wireless DECT
 • Wireless IP Phone
 • Remote S/W upgrade,Download
 • CIT ; TAPI,CSTA Hardware Compatibility with ipLDK-300,ipLDK-600
 • (Application)
 • PC Attendant
 • Built-in VMS
 • CIT client application ; PC-Phone
 • Mobile Extension
 • Ericsson-LG รุ่น ipLDK-300

       ipLDK-300 เป็นระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่พัฒนามาแทนที่ รุ่นระบบตู้สาขาโทรศัพท์ GDK ซึ่งในรุ่น ipLDK-300 มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งยังรองรับสายนอกแบบ ISDN การเชื่อมต่อระหว่างสาขาเข้าด้วยกัน โดยผ่านเครือข่าย Networking VoIP หรือ ผ่าน ISDN PRI QSIG

  (คุณสมบัติเฉพาะ)
 • 3 cabinets
 • Universal Slots Advanced features
 • Voice networking : QSIG,IP Networking
 • Wireless DECT
 • Wireless IP Phone
 • Remote S/W upgrade,Download
 • CIT ; TAPI,CSTA Hardware Compatibility with ipLDK-600
 • (Application)
 • PC Attendant
 • Built-in VMS
 • CIT client application ; PC-Phone
 • Mobile Extension
 • Ericsson-LG รุ่น ipLDK-600

       ipLDK-600 เป็นระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่พัฒนามาแทนที่ รุ่นระบบตู้สาขาโทรศัพท์ GDK ซึ่งในรุ่น ipLDK-600 มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งยังรองรับสายนอกแบบ ISDN การเชื่อมต่อระหว่างสาขาเข้าด้วยกัน โดยผ่านเครือข่าย Networking VoIP หรือ ผ่าน ISDN PRI QSIG

  (คุณสมบัติเฉพาะ)
 • 6 cabinets
 • Universal Slots Advanced features
 • Voice networking : QSIG,IP Networking
 • Wireless DECT
 • Wireless IP Phone
 • Remote S/W upgrade,Download
 • CIT ; TAPI,CSTA
 • (Application)
 • PC Attendant
 • Built-in VMS
 • CIT client application ; PC-Phone
 • Mobile Extension
 • Ericsson-LG รุ่น iPECS MG (100&300)

 • รองรับการใช้งาน Softphone บนอุปกรณ์ PC, Laptop, iPad
 • รองรับระบบ VoIP ทุกรูปแบบทั้ง มาครฐาน SIP และ H.323
 • มีระบบไฟอัจฉริยะช่วยประหยัดค่าไฟและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • มี Functions ด้านโทรศัพท์ครบครันเหมาะกับทุกธุรกิจ
 • รองรับสายภายใน สายภายนอก ทั้งแบบอนาล็อก ดิจิตอล ไอพีโฟน
 • ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
 • Ericsson-LG รุ่น LIK-100

 • Up to 42 ISDN, FXO, SIP Trunk lines
 • Up to 70 IP subscriber lines (SIP or H.323), FXS, DECT
 • 6 VoIP channels for external connections and IP networking
 • 6-channel voice mail and IVR announcement system (recording time up to 210 minutes)
 • USB port for storing voicemail recordings
 • RS232 port for an external tariff buffer
 • Unlicensed cooperation with IP cameras LG-Ericsson LIP8000 series
 • Installation in the RACK 19 'rack in a housing guaranteeing redundancy of power (4 PFTU ports)
 • Possibility to connect additional modules of analogue urban lines, ISDN, VoIP, internal analog and DECT equipment, teleconferencing bridge
 • Redundancy by duplicating the MFIM100 processor
 • Ericsson-LG รุ่น LIK-600

 • Up to 400 city lines ISDN, FXO, SIP Trunk
 • Up to 600 IP (SIP or H.323), FXS, DECT subscriber lines
 • USB port for storing voicemail recordings
 • RS232 port for an external tariff buffer
 • Unlicensed cooperation with IP cameras LG-Ericsson LIP8000 series
 • Installation in the RACK 19 'rack in a housing guaranteeing redundancy of power (4 PFTU ports)
 • Possibility to connect additional modules of analogue urban lines, ISDN, VoIP, internal analog and DECT equipment, teleconferencing bridge
 • Redundancy by duplicating the MFIM600 processor
 • Ericsson-LG รุ่น LIK-1200

 • Up to 600 ISDN, FXO, SIP Trunk
 • lines Up to 1200 IP (SIP or H.323), FXS, DECT subscriber lines.
 • USB port for storing voicemail recordings
 • RS232 port for an external tariff buffer
 • Unlicensed cooperation with IP cameras LG-Ericsson LIP8000 series
 • Installation in the RACK 19 'rack in a housing guaranteeing redundancy of power (4 PFTU ports)
 • Possibility to connect additional modules of analogue urban lines, ISDN, VoIP, internal analog and DECT equipment, teleconferencing bridge
 • Redundancy by duplicating the MFIM1200 processor
 • Scroll Up