รู้จักกับคิงส์ชินพาวเวอร์

ศูนย์รวมระบบสื่อสาร ระบบดาต้าเน็ตเวิร์ค อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร และระบบกล้องวงจรปิด

ระบบดาต้าเน็ตเวิร์ค

บริษัทได้ทำการขายสินค้าและส่งการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น สาย CCTV, PABX Telephone, LAN ไปจนถึง การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คทั้งหมด

ระบบกล้องวงจรปิด

บริษัทได้ทำการค้าขายและส่งออกทางด้านกล้องวงจรปิดทุกยี่ห้อทุกรุ่นในประเทศไทย รวมไปถึงการแนะนำการใช้ให้กับลูกค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร

บริษัทได้จัดจำหน่ายสินค้าและส่งออกระบบความปลอดภัยแบบครบวงจรไม่ว่าจะประตู, Keycard, ระบบเตือนภัยและ Seuryty ทั้งหมด

ประวัติความเป็นมา

     บริษัท คิงส์ชินพาวเวอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ มีความภาคภูมิใจและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงการมากกว่า 3,000 โครงการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซั่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ และพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งการบรรลุถึงความสำเร็จจะเกิดขึ้น ไม่ได้ ถ้าปราศจากความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากลูกค้า ตลอดจนการทุ่มเทการทำงานของพนักงานมากกว่า 50 คนในองค์กร

     บริษัท คิงส์ชินพาวเวอร์ จำกัด และบริษัทฯ ในเครือได้ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับระบบสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบดาต้าเน็ตเวิร์ค ระบบกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นเวลามากกว่า 20 ปี พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะพร้อมที่จะให้บริการท่านอย่างมืออาชีพ

การดำเนินธุรกิจ 
     บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้ (PABX) ยี่ห้อ Gold Star จากประเทศเกาหลี สำหรับหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น โรงแรม, โรงงาน, ห้างสรรพสินค้า และหน่วยงานราชการอื่นๆ เป็นต้น และยังเป็นผู้ริเริ่มนำเสนอ ระบบ Billing Computer เข้ากับระบบตู้สาขาโทรศัพท์
“2004”
     จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท คิงส์ชินพาวเวอร์ จำกัด เพื่อเริ่มดำเนินธุรกิจ โดยได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ซีเมนส์ จำกัด ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย ตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ SIEMENS ในประเทศไทย และยังได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชั่น จำกัด ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ยี่ห้อ FORTH ขายส่งทั่วประเทศ
“2005”
     ได้รับความไว้วางใจจาก Nitsuko Thai ให้เป็นศูนย์บริการตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมทั้งร่วมพัฒนาระบบ Networking, ISDN และได้นำเอาระบบคอมพิวเตอร์ ผู้จัดจำหน่ายเครื่อง PC Laser, Compaq, Acer, HP
“2006-2007”
     ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท แอล เอ็น ศรีไทย คอม จำกัด ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักอย่างเป็นทางการจำหน่ายระบบตู้สาขาโทรศัพท์ยี่ห้อ Ericsson-LG
“2008”
     พัฒนาอุปกรณ์ต่อพ่วงให้ใช้งาน Voice อุปกรณ์ไอที IP, Multi Media การสื่อสารสำหรับภาคธุรกิจ และบริษัทขนาดกลางให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ISDN
“2008”
     นำเข้าและส่งออก CCTV, Access Control อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ISDN และสร้างตราสินค้า WANN พร้อมกับวิจัยและพัฒนาโดยทีมงานของบริษัท
“2008”
     นำเข้าระบบกล้องวงจรปิด ที่สามารถแสดงภาพบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บนเว็บ มือถือ และ GPRS ได้สร้างตราสินค้า เครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์ประกอบ และอุปกรณ์ High Speed Internet ภายใต้ชื่อ WANN
“2009”
     เริ่มการพัฒนาเข้าสู่ที่ปรึกษาด้าน Data Communication Network และได้รับ อนุญาตจาก Raptor Network Inc. จากสหรัฐอเมริกาให้เป็นผู้จัดจำหน่ายในภูมิภาคเอเชีย
“2010”
     พัฒนาระบบโทรศัพท์แบบ VoIP โดยใช้พื้นฐานจากระบบ Asterisk ให้สามารถใช้งานทดแทนระบบตู้สาขาโทรศัพท์ แบบอนาล็อก และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโทรระหว่างสาขา
“2011”
     จัดตั้งตราสินค้า IPW สำหรับระบบโทรศัพท์แบบ VoIP ของทางบริษัทฯ และพัฒนากล้องวงจรปิด ความละเอียดสูง แบบไอพี รวมทั้งซอฟแวร์ระบบบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder
“2012”
     ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายหลักอย่างเป็นทางการ ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด (BOSCH) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายหลักอย่างเป็นทางการผลิดภัณฑ์ระบบโทรศัพท์แบบไอพี ทั่วประเทศ จำบริษัท AVAYA
“2013”
     ผู้จัดจำหน่ายหลอดไฟแสงสว่าง แอลอีดี ตราสินค้า GE จากสหรัฐอเมริกา

“2014-2015”

     เริ่มการพัฒนา และจัดตั้งโทรงงานประกอบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี่ยน (AEC)

“2016”

     ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์กล้องวงจรปิดยี่ห้อ HIKVISION
“2017”
      ทางบริษัทฯ ได้บริหารงานโดย คุณปิยภัทร ทองสุ พร้อมทีมงานมืออาชีพกว่า 30 คน และได้ขยายสำนักงานสาขาเพิ่มที่สาขาลาดพร้าว 87 เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการกับทางลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วยและในปีเดียวกัน ทางบริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องวงจรปิดยี่ห้อ AXIS พร้อมระบบบริหารจัดระบบกล้องวงจรปิดคุณภาพเยี่ยม Miles Stone และได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบแจ้งเตือนเพลิงใหม้ยี่ห้อ Nortifire

 

“2018”

 

      ทางบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องวงจรปิดยี่ห้อ HIVIEW และยังมุ่งเน้นการทำธุรกิจทางด้าน DATA Network เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคไอที 4.0 ได้มากขึ้น

วิสัยทัศน์

     มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการสื่อสาร ระบบดาต้าเน็ตเวิร์ค ระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย พร้อมการบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ

     เราสัญญาว่าจะคัดสรรสินค้าที่ดีที่สุด มีคุณภาพมาตรฐานสากลด้วยราคาที่เป็นมิตร
     เป็นเลิศในการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพ
     พร้อมให้บริการนอกสถานที่ เพื่อความมั่นใจและประทับใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า
     พัฒนาระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ
     นำเสนอโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ และดีที่สุดให้กับลูกค้าในราคาที่ย่อมเยา
     มุ่งมันพัฒนาศักยภาพ ของทีมงานให้สามารถดูแลและบริการ

คติพจน์

บริการอย่างมีคุณภาพ
บริการด้วยความเต็มใจ
บริการด้วยความรวดเร็ว
สื่อสารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง

นโยบาย

มุ่งมั่นพัฒนา
จำหน่ายสินค้าคุณภาพ
ส่งมอบตรงเวลา
สร้างความพอใจให้ลูกค้า
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

TEAM SPIRIT

     เรามีเป้าหมาย และภารกิจเดียวกันที่จะทำให้สำเร็จ

     เรามีความรัก ความศรัทธา ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน

     เรามีระเบียบวินัย และทุกคนเคารพกฏ กติกา มารยาท ในการอยู่ร่วมกัน

     เรามีความรู้ มีทักษะ ที่จะปฏิบัติภารกิจของเราให้สำเร็จ

     เรามีการปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

     เราจะสร้างองค์กรให้มีชีวิต มีความสุขและเราจะเจริญเติบโตไปพร้อมๆกัน

สินค้าของคิงส์ชิน

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมพัฒนาบุคลากรให้พร้อมกับการเข้าบริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และมีการบริการหลังการขาย

ผู้บริหารองค์กร (ประธานกรรมการ)
คุณปิยภัทร ทองสุ
Manager

Site reference "บริษัทที่ให้ความไว้วางใจ และ บริษัทลูกค้ารายใหญ่"

Scroll Up