ระบบแจ้งเตือนและอัคคีภัย (NOTIFIER FireAlarm)

ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ของตัวอาคารและสำนักงานต่างๆ หรือแม้แต่ภายในบ้านเรือนของท่าน ด้วยการทำงาน ของ Safety Systems เพื่อป้องกันอัคคีภัยต่างๆ (NOTIFIER)

Intelligent Addressable Fire

High Sensitivity Smoke Detection

Emergency Voice Communication Systems

Emergency Lighting Central Battery Systems

Non-Addressable Fire

OSID Open Area Detection

Extinguishant Panels

Fire Graphics Systems

Voice Alarm, Public Address and Loudspeakers

Flame Detection

Paging Systems

Scroll Up