ระบบแจ้งเตือนและอัคคีภัย (BOSCH FireAlarm)

ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ของตัวอาคารและสำนักงานต่างๆ หรือแม้แต่ภายในบ้านเรือนของท่าน ด้วยการทำงาน ของ Safety Systems เพื่อป้องกันอัคคีภัยต่างๆ (BOSCH)

ผลิตภัณฑ์อนาล็อก

Video-based Fire Detection

ผลิตภัณฑ์การสื่อสาร

การทดสอบ และบริการของผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ที่สามารถระบุตำแหน่งได้

ผลิตภัณฑ์สำหรับการอพยพด้วยเสียง

แหล่งจ่ายไฟและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

กล่องหุ้มและอุปกรณ์เสริม

ผลิตภัณฑ์แบบธรรมดา

อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมการแจ้งเตือน

การติดตั้งโปรแกรมผลิตภัณฑ์

Scroll Up