ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call System)

ระบบเตือนภัยและคุ้มภัยอัตราย ด้วยระบบเรียกพยาบาล (FORTH)

Nurse Call System รุ่น NC64-MST-01

     อุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับพยาบาล หากผู้ป่วยมีการกดปุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่จะทราบได้ว่าผู้ป่วยห้องใดเรียกมา และเรียกมาจากจุดใดในห้องโดยในชุดควบคุม 1 ชุด (Console) สามารถแบ่งการใช้งานได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มสามารถใช้งานในห้องผู้ป่วยได้ถึง 16 ห้อง / เตียง ดังนั้นสามารถใช้งานได้สูงสุด 64 ห้อง / เตียง ต่อ 1 Console นอกจากนี้ผู้ป่วย สามารถเรียกได้พร้อมๆ กันไม่จำกัดการเรียกของผู้ป่วย โดยระบบ จะทำการเรียงลำดับก่อนหลังในการเรียก ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยกดเรียกมาจากห้องน้ำจะได้รับความสำคัญสูงสุดให้ได้รับความช่วยเหลือ เพื่อให้ทันท่วงที

Nurse Call System รุ่น NC 64 - SPS - 01

      ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียง - พร้อมชุดสนทนา Single Patient Station ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียงพร้อมชุดสนทนา หากผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พยาบาล สามารถกดปุ่ม Call ที่ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียงหรือดึงสายที่หัวเตียง (NC64- BCC อุปกรณ์เสริม) เจ้าหน้าที่พยาบาลและผู้ป่วยสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้ ( Full Duplex ) เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน ซึ่งชุดเรียกพยาบาลนี้มีทั้งแบบ 1 เตียง (ห้องเดี่ยว)

Nurse Call System รุ่น NC 64 - DPS - 01

     ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียง - พร้อมชุดสนทนา Dual Patient Station ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียงพร้อมชุดสนทนา หากผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พยาบาล สามารถกดปุ่ม Call ที่ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียงหรือดึงสายที่หัวเตียง (NC64- BCC อุปกรณ์เสริม) เจ้าหน้าที่พยาบาลและผู้ป่วยสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้ ( Full Duplex ) เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน และแบบ 2 เตียง (สำหรับห้องคู่)

Nurse Call System รุ่น NC64-DPS-02

      ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียง - พร้อมสัญญาณไฟหัวเตียง Dual Patient Station นอกจากนี้ ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียง ยังถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับห้องผู้ป่วยรวมและไม่ต้องการชุดสนทนา เมื่อผู้ป่วยมีการกดเรียกขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่พยาบาลที่เดินดูความเรียบร้อยสามารถทราบได้ทันทีว่าผู้ป่วยเตียงใดเรียกขอความช่วยเหลือ โดยไม่ต้องกลับไปดูที่ Smart Digital Console เนื่องจากที่หัวเตียงผู้ป่วยจะมีสัญญาณไฟกระพริบที่แสดงว่ามีการกดเรียกขอความช่วยเหลือ ซึ่งชุดเรียกพยาบาลนี้ แบบ 1 ชุด ต่อ 2 เตียง

Nurse Call System รุ่น NC64-SPS-02

Single Patient Station - NC64-SPS-02
Dual Patient Station - NC64-DPS-02
     ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียง ยังถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับ ห้องผู้ป่วยรวมและไม่ต้องการชุดสนทนา เมื่อผู้ป่วยมีการกดเรียกขอความ ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่พยาบาลที่เดินดูความเรียบร้อย สามารถทราบได้ทันที ว่าผู้ป่วยเตียงใด เรียกขอความช่วยเหลือ โดยไม่ต้องกลับไปดูที่ Master station เนื่องจากที่หัวเตียงผู้ป่วย จะมีสัญญาณไฟกระพริบ ที่แสดง ว่ามีการกดเรียกขอความช่วยเหลือ ซึ่งชุดเรียกพยาบาลนี้ มีทั้งแบบ 1 ชุด ต่อ 1 เตียง หรือ 1 ชุด ต่อ 2 เตียง

Nurse Call System รุ่น NC64-BCC สายดึงที่หัวเตียง Bedside call cord

      Bedside Call Cord NC64-BCC เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยที่นอนอยู่ ผู้ป่วยสามารถกดเรียกขอความ ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พยาบาล โดยไม่ต้องไปกดปุ่มเรียกพยาบาลที่ ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียง โดยสายดึงนี้มีความยาวมาตรฐานที่ 2 เมตร และหากผู้ป่วย กระตุกสายหลุดระบบยังส่งสัญญาณไปที่พยาบาลเพื่อ ให้ทราบอีกด้วย

Nurse Call System รุ่น NC 64 - BTH ชุดเรียกพยาบาลในห้องน้ำ Bathroom urgent call station

     ชุดเรียกพยาบาลในห้องน้ำ Bathroom Urgent Call Station สำหรับติดในห้องน้ำ หากผู้ป่วยเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถดึงสายเรียกขอความช่วยเหลือ เพื่อที่เจ้าหน้าที่พยาบาลจะเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงที ระบบจะทำการเรียกจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้ามาช่วยเหลือ และกดปุ่ม Reset ที่ชุดเรียกในห้องน้ำเท่านั้น ไม่สามารถทำการ Reset ได้ที่ตัว Smart Digital Console โดยเฉพาะทำจากวัสดุกันน้ำและกับความชื้นที่ออกแบบเฉพาะในการใช้งานติดตั้งในห้องน้ำ

Nurse Call System รุ่น NC64-CL สัญญานไฟหน้าห้อง Corridor Lamp

Corridor Lamp NC64-CL      สำหรับติดหน้าห้องผู้ป่วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พยาบาลที่เดินผ่านไปมาทราบ และช่วยเหลือได้ทันท่วงที ว่าผู้ป่วยห้องใดเรียกขอ ความช่วยเหลือ โดยไม่ต้องไปดูที่ Master station แสดงได้ 2 สี แดง เขียว ด้วยความสว่างมากกว่า 5,000 MCD เห็นได้ในระยะไกล ๆ

Nurse Call System (Power Backup 30V. )

      ระบบแปลงสัญญาณไฟแบบสวิตช์ชิ่ง ทำให้ระบบจ่ายไฟมีเสถียรภาพและระดับไฟฟ้าคงที่ตลอดช่วงที่ใช้งานตลอดความยาวของสายที่จ่ายไปแต่ละห้อง

Nurse Call System (Splitter Box )

      ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างห้องและอุปกรณ์ ทำงานเหมือนตัวแยกสัญญาณ ทำให้ง่ายในการติดตั้งและเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปในระบบ

Scroll Up