ตู้สาขาโทรศัพท์
NEC

ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร

NEC รุ่น SL2100

 • Web-Based Unified
 • Communication Client
 • VoIP Enabled
 • Unified Messaging
 • Music on Hold
 • Mobility / BYOD / Remote Extension
 • Auto Attendant
 • Audio Conferencing
 • Video Conferencing & Collaboration
 • And more!
 • NEC รุ่น UNIVERGE SV9100

 • Proprietary server with stackable chassis architecture
 • Distinct, scalable, IP Unified Communications enabled solution
 • High reliability
 • Simplified user licensing structure
 • Comprehensive suite of Unified Communications and Contact Center solutions
 • Broad range of mobility applications and devices
 • Vertical market-specific solution integrations
 • Wide-range of end-points
 • Single point configuration and management
 • Multi-Line SIP client, multi-carrier support
 • NEC รุ่น UNIVERGE SV9300

 • Proprietary server with stackable chassis architecture
 • Distinct, scalable, IP Unified Communications enabled solution
 • High reliability
 • Simplified user licensing structure
 • Comprehensive suite of Unified Communications and Contact Center solutions
 • Broad range of mobility applications and devices
 • Vertical market-specific solution integrations
 • Wide-range of end-points
 • Single point configuration and management
 • Multi-Line SIP client, multi-carrier support
 • NEC รุ่น UNIVERGE SV9500

 • Proprietary server with stackable chassis architecture
 • Distinct, scalable, IP Unified Communications enabled solution
 • High reliability
 • Simplified user licensing structure
 • Comprehensive suite of Unified Communications and Contact Center solutions
 • Broad range of mobility applications and devices
 • Vertical market-specific solution integrations
 • Wide-range of end-points
 • Single point configuration and management
 • Multi-Line SIP client, multi-carrier support
 • NEC รุ่น Aspila Topaz

 • Built-in Caller ID - มาตรฐานอุปกรณ์แจ้งหมายเลขโทรเข้าภายในตัวตู้สาขา (Caller ID) แสดงหมายเลขโทรศัพท์และชื่อผู้โทรเข้า
 • Least Cost Routing (LCR) / Automatic Route Selection (ARS) - สามารถเลือกเบอร์โทรออกจากตู้สาขา ที่มีอัตราการโทรถูกที่สุดจากผู้ให้บริการตามที่คุณต้องการได้
 • Voice Response System (VRS) - เพิ่มความสามารถของระบบตอบรับ เช่น เสียงตอบรับอัตโนมัติ ข้อความประกาศต่างๆ ข้อความสวัสดี ฯลฯ เพื่อเพิ่มปรสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจของคุณ
 • Voice Mail - ระบบฝากข้อมความเสียง บันทึกข้อความเสียงได้ยาวนานถึง 10 ชั่วโมง และจัดเก็บบทสนทนาหรือข้อความที่ฝากไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การรับส่งสัญญาณแบบ DISA
 • รองรับสัญญาณสายนอกแบบ ISDN
 • NEC รุ่น Aspila EX

 • VoIP (Voice Over Internet Protocol) - เป็นรูปแบบที่ใช้ในระบบโทรศัพท์ IP โดยการส่งสัญญาณเสียงในรูปแบบดิจิตอลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล ( IP ) แทนที่การใช้ โปรโตคอลวงจรโทรศัพทแบบเดิมของเครือข่ายโทรศัพท์แบบสลับสาย (PSTN) ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ทางไกลทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้โทรศัพท์ทั่วไป โดยใช้สัญญาณ IP เชื่อมต่อกับสำนักงานสาขาทั่วประเทศหรือแม้แต่ต่างประเทศ และช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ เนื่องจากใช้ร่วมกับระบบเครือข่าย LAN ของคุณเอง
 • Aspila EX ตู้สาขาที่มีความยืดหยุ่นสูง - ให้อิสระและความสะดวกในการผสมผสานและการนำ Aspila EX มาใช้กับโทรศัพท์อนาล็อกปกติ หรือติดตั้ง Aspila EX กับโทรศัพท์ IP โดยเชื่อมต่อกับโครงข่าย IP และระบบ LAN ไร้สาย เพื่อแปลงระบบของคุณไปสู่โทรศัพท์ IP
 • เพิ่มลูกเล่นด้วยอุปกรณ์ Adapter IP - เพื่อแปลงตู้สาขา Aspila EX ของคุณ ให้กลายเป็นระบบโทรศัพท์ IP ได้ทันที คุ้มค่าคุ้มเวลา
 • Aspila EX ตู้สาขาพร้อมนวัตกรรมใหม่ - สำหรับธุรกิจของคุณ ซึ่งรวมถึงการใช้งานแบบ CTI ( Computer Telephony Intergration ) ข้อมูลและเสียง ซึ่งมีการขยายตัวรับฟังก์ชั่นอื่นที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • NEC รุ่น NEAX 2000IPS (Internet Protocol Server)

 • Full complement of over 700 traditional NEC PBX features
 • Intra-nodal (LAN) and internodal (WAN) peer-topeer IP connectivity
 • Upgradeable from all prior versions of NEAX7400ICS M100MX/NEAX2000 IPS
 • Supports legacy TDM for digital and analog telephony
 • Full-featured node-to-node CCIS inter-networking
 • Supports full range of NEC IP telephone sets
 • NEC รุ่น SL1000

 • Room monitoring from outside
 • Warning Message during night mode
 • Remote Inspection, with auto-emergency call
 • Sensor Connectivity with auto-emergency call and warning message sending
 • Built-In Auto Answer
 • (Standby mode) during night mode
 • TDM/IP Coverage
 • ISDN Compatibility
 • Voice Mail Integration
 • Paging Announcement
 • Programmable Function Keys
 • NEC รุ่น SV8100

 • Unique interchangeable handset design
 • Unique Net link survivability between branches
 • Unique Bluetooth handset
 • Modular architecture for economical scalability
 • VoIP and traditional voice support
 • Aggressively priced
 • Embedded applications including voice mail
 • Mobile Extensions at no extra cost
 • Scroll Up