ตู้สาขาโทรศัพท์
FORTH

ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร

FORTH IPX-Series รุ่น IPX-52

 • 4 สายนอก 16 สายใน สามารถขยายได้ถึง 52 พอร์ท
 • ใช้โทรศัพท์มือถือโทรออกได้เหมือนเบอร์ภายใน
 • ไม่ต้องจดจำเบอร์ภายในต่างๆ เพราะสามารถโปรแกรมเบอร์ภายในในมือถือ และโทรหากันได้เลยผ่านระบบ WI-FI ไม่เสียค่าโทร
 • มีสายนอกโทรเข้ามา ก็สามารถโอนเข้าโทรศัพท์มือถือได้เลยทันที ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในสำนักงาน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ระหว่าสาขาด้วยระบบ Voice Over IP ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท โดยเฉพาะโทรต่างประเทศ ราคาเริ่มต้นที่นาทีละ 1 บาทเท่านั้น
 • อยู่จังหวัดไหน ก็โทรเข้ากรุงเทพฯ ได้ในราคาโทรศัพท์พื้นฐาน ครั้งละ 2-3 บาท (True หรือ TOT)
 • ต่อเครื่องพิมพ์ Ink Jet หรือ Laser Printer ได้ เพื่อพิมพ์ค่าโทรศัพท์ในแต่ละเบอร์ หรือ แผนกได้โดยง่าย และประหยัด
 • FORTH IPX-Series รุ่น IPX-116

 • 4 สายนอก 16 สายใน สามารถขยายได้ถึง 116 พอร์ท
 • ใช้โทรศัพท์มือถือโทรออกได้เหมือนเบอร์ภายใน
 • ไม่ต้องจดจำเบอร์ภายในต่างๆ เพราะสามารถโปรแกรมเบอร์ภายในในมือถือ และโทรหากันได้เลยผ่านระบบ WI-FI ไม่เสียค่าโทร
 • มีสายนอกโทรเข้ามา ก็สามารถโอนเข้าโทรศัพท์มือถือได้เลยทันที ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในสำนักงาน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ระหว่าสาขาด้วยระบบ Voice Over IP ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท โดยเฉพาะโทรต่างประเทศ ราคาเริ่มต้นที่นาทีละ 1 บาทเท่านั้น
 • อยู่จังหวัดไหน ก็โทรเข้ากรุงเทพฯ ได้ในราคาโทรศัพท์พื้นฐาน ครั้งละ 2-3 บาท (True หรือ TOT)
 • ต่อเครื่องพิมพ์ Ink Jet หรือ Laser Printer ได้ เพื่อพิมพ์ค่าโทรศัพท์ในแต่ละเบอร์ หรือ แผนกได้โดยง่าย และประหยัด
 • FORTH IPX-Series รุ่น IPX-180

 • 4 สายนอก 16 สายใน สามารถขยายได้ถึง 180 พอร์ท
 • ใช้โทรศัพท์มือถือโทรออกได้เหมือนเบอร์ภายใน
 • ไม่ต้องจดจำเบอร์ภายในต่างๆ เพราะสามารถโปรแกรมเบอร์ภายในในมือถือ และโทรหากันได้เลยผ่านระบบ WI-FI ไม่เสียค่าโทร
 • มีสายนอกโทรเข้ามา ก็สามารถโอนเข้าโทรศัพท์มือถือได้เลยทันที ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในสำนักงาน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ระหว่าสาขาด้วยระบบ Voice Over IP ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท โดยเฉพาะโทรต่างประเทศ ราคาเริ่มต้นที่นาทีละ 1 บาทเท่านั้น
 • อยู่จังหวัดไหน ก็โทรเข้ากรุงเทพฯ ได้ในราคาโทรศัพท์พื้นฐาน ครั้งละ 2-3 บาท (True หรือ TOT)
 • ต่อเครื่องพิมพ์ Ink Jet หรือ Laser Printer ได้ เพื่อพิมพ์ค่าโทรศัพท์ในแต่ละเบอร์ หรือ แผนกได้โดยง่าย และประหยัด
 • FORTH IPX-Series รุ่น IPX-244

 • 4 สายนอก 16 สายใน สามารถขยายได้ถึง 244 พอร์ท
 • ใช้โทรศัพท์มือถือโทรออกได้เหมือนเบอร์ภายใน
 • ไม่ต้องจดจำเบอร์ภายในต่างๆ เพราะสามารถโปรแกรมเบอร์ภายในในมือถือ และโทรหากันได้เลยผ่านระบบ WI-FI ไม่เสียค่าโทร
 • มีสายนอกโทรเข้ามา ก็สามารถโอนเข้าโทรศัพท์มือถือได้เลยทันที ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในสำนักงาน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ระหว่าสาขาด้วยระบบ Voice Over IP ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท โดยเฉพาะโทรต่างประเทศ ราคาเริ่มต้นที่นาทีละ 1 บาทเท่านั้น
 • อยู่จังหวัดไหน ก็โทรเข้ากรุงเทพฯ ได้ในราคาโทรศัพท์พื้นฐาน ครั้งละ 2-3 บาท (True หรือ TOT)
 • ต่อเครื่องพิมพ์ Ink Jet หรือ Laser Printer ได้ เพื่อพิมพ์ค่าโทรศัพท์ในแต่ละเบอร์ หรือ แผนกได้โดยง่าย และประหยัด
 • FORTH IPX-Series รุ่น IPX-400

 • 4 สายนอก 16 สายใน สามารถขยายได้ถึง 416 พอร์ท
 • ใช้โทรศัพท์มือถือโทรออกได้เหมือนเบอร์ภายใน
 • ไม่ต้องจดจำเบอร์ภายในต่างๆ เพราะสามารถโปรแกรมเบอร์ภายในในมือถือ และโทรหากันได้เลยผ่านระบบ WI-FI ไม่เสียค่าโทร
 • มีสายนอกโทรเข้ามา ก็สามารถโอนเข้าโทรศัพท์มือถือได้เลยทันที ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในสำนักงาน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ระหว่าสาขาด้วยระบบ Voice Over IP ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท โดยเฉพาะโทรต่างประเทศ ราคาเริ่มต้นที่นาทีละ 1 บาทเท่านั้น
 • อยู่จังหวัดไหน ก็โทรเข้ากรุงเทพฯ ได้ในราคาโทรศัพท์พื้นฐาน ครั้งละ 2-3 บาท (True หรือ TOT)
 • ต่อเครื่องพิมพ์ Ink Jet หรือ Laser Printer ได้ เพื่อพิมพ์ค่าโทรศัพท์ในแต่ละเบอร์ หรือ แผนกได้โดยง่าย และประหยัด
 • FORTH Disa Box รุ่น DAT-800A

       เป็นเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติที่ได้รับการออกแบบมา อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ใช้ได้กับตู้ PABX ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป DAT-800A จะช่วยตอบรับ โทรศัพท์ทุกสายที่โทรเข้ามา และสามารถโอนสายไปยังคู่ สนทนาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนั้น DAT-800A ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกหลายอย่าง ได้แก่่-จัดกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ภายในได้ถึง 40 กลุ่ม และครอบคลุมได้ถึง 20 แผนก

 • ตอบรับอัตโนมัติได้ถึง 3 ภาษา
 • ตอบรับการโทรเข้าได้ในทุกสถานการณ์
 • สะดวกในการโปรแกรมด้วยตนเอง เพราะมีเสียงแนะนำขั้นตอนการโปรแกรม
 • บันทึกข้อความตอบรับอัตโนมัติสำหรับวันหยุดพิเศษต่างได้ถึง 50 วัน
 • โอนสายไปยังโอเปอเรเตอร์ได้โดยอัตโนมัติในกรณีที่ผู้โทรเข้าไม่ทราบหมายเลขภายใน
 • ฟังเสียงที่โทรเข้าก่อนรับสาย (Call screen)
 • เสมือนมีโอเปอเรเตอร์รับสายให้คุณตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้ได้ทั้งสัญญาณ DTMF และ PULSE
 • ใช้งานร่วมกับเครื่องบันทึกข้อความอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • FORTH ES-Series รุ่น ES-208CID

       ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดเล็กรุ่นสุดประหยัด พร้อมแสดงหมายเลขโทรเข้า และเลือกสาย โทรออกที่ประหยัดที่ประหยัดที่สุด สำหรับ สำนักงานขนาดเล็ก โฮมออฟฟิศ และบ้านพักอาศัย

 • ES-208CID ขนาด 2 สายนอก 8 สายใน
 • DISA ระบบโทรเข้าไปยังหมายเลขภายในโดยตรง
 • OGM เสียงตอบรับอัตโนมัติ
 • Conferance ประชุมสาย
 • Account code ล็อกการโทรโดยใช้รหัสผ่าน
 • ตั้งโปรแกรมจำกัดการโทรหรือโทรทางไกล
 • FORTH ES-Series รุ่น ES-308CID

       ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดเล็กรุ่นสุดประหยัด พร้อมแสดงหมายเลขโทรเข้า และเลือกสาย โทรออกที่ประหยัดที่ประหยัดที่สุด สำหรับ สำนักงานขนาดเล็ก โฮมออฟฟิศ และบ้านพักอาศัย

 • ES-308CID ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน
 • DISA ระบบโทรเข้าไปยังหมายเลขภายในโดยตรง
 • OGM เสียงตอบรับอัตโนมัติ
 • Conferance ประชุมสาย
 • Account code ล็อกการโทรโดยใช้รหัสผ่าน
 • ตั้งโปรแกรมจำกัดการโทรหรือโทรทางไกล
 • FORTH ES-Series รุ่น ES-616CID

       ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดเล็กรุ่นสุดประหยัด พร้อมแสดงหมายเลขโทรเข้า และเลือกสาย โทรออกที่ประหยัดที่ประหยัดที่สุด สำหรับ สำนักงานขนาดเล็ก โฮมออฟฟิศ และบ้านพักอาศัย

 • ES-616CID ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน
 • DISA ระบบโทรเข้าไปยังหมายเลขภายในโดยตรง
 • OGM เสียงตอบรับอัตโนมัติ
 • Conferance ประชุมสาย
 • Account code ล็อกการโทรโดยใช้รหัสผ่าน
 • ตั้งโปรแกรมจำกัดการโทรหรือโทรทางไกล
 • FORTH ES-Series รุ่น ES-832CID

       ออกแบบมาเพื่อ office และApartment Resort ด้วยขนาดเริ่มต้น 4- 8 สายนอก 16-32 สายใน ที่คุณเลือกใช้งานตามความต้องการราคาประหยัด พร้อมทั้งมีระบบที่จำเป็นต่อการใช้งานที่มีมาในตู้สาขารุ่นนี้แล้ว

 • โชว์เบอร์หมายเลขโทรเข้าทั้งสายนอกและสายใน
 • ต่อหมายเลขภายใน โดยตรงพร้อมเสียงตอบรับอัตโนมัติ ( DISA & OGM )
 • คิดเงินค่าใช้โทรศัพท์ และพิมพ์รายงาน โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
 • ระบบ Account code ล็อค การโทรออกโดยใช้รหัสผ่าน
 • ระบบ Conference ประชุม 3 สาย
 • ระบบ Least Cost Routing เลือกเส้นทางโทรออกที่ประหยัดที่สุด
 • ระบบฝากข้อความ (Voice Mail)
 • FORTH F-Series รุ่น F-112

       ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดเล็กรุ่นสุดประหยัด พร้อมแสดงหมายเลขโทรเข้า และเลือกสาย โทรออกที่ประหยัดที่ประหยัดที่สุด สำหรับ สำนักงานขนาดเล็ก โฮมออฟฟิศ และบ้านพักอาศัย

  FORTH F-Series รุ่น F-128

       PABX FORTH F-128 ตู้สาขา ระบบอพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน รีสอร์ท โรงพยาบาล หอพัก คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม แมนชั่น และ สามารถรองรับการขยายธุรกิจได้ตั้งแต่ 4 - 64 สายนอก และ 16 - 1,248 สายใน

 • ระบบการคำนวณค่าใช้จ่าย
 • พิมพ์บิลค่าโทรศัพท์ ใบแจ้งหนี้ ผ่านพอร์ต RS-232 ได้
 • สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 98 และวินโดว์ XP ในการพิมพ์รายงานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติที่มีคุณสมบัติพิเศษ
 • สามารถตอบรับอัตโนมัติพร้อม ๆ กันได้ 3 สายนอก
 • สามารถใช้ 2 ระบบตอบรับ สำหรับ 2 บริษัท
 • บันทึกข้อความตอบรับได้ 6 ข้อความ ข้อความละ 30 วินาที
 • เสียงตอบรับมาตรฐาน 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ)
 • ระบบตรวจสอบบุคคลที่โทรเข้ามาก่อนที่จะรับสาย
 • ระบบฝากข้อความสมบูรณ์แบบพร้อมไฟเตือน
 • ตั้งโปรแกรมผ่านทางสายโทรศัพท์จากศูนย์บริการได้ทันที
 • ระบบ Account Code การโทรโดยใช้รหัสส่วนตัวเพื่อควบ
 • คุมการใช้โทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถจำกัดเวลาใช้และจำกัดวงเงินได้
 • FORTH D-Series รุ่น D-64CID

       ตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH D-64CID Digital ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ Digital >สำนักงาน-บริษัท-โรงงาน-หอพัก-อพาร์ทเมนท์-โรงแรม

 • Fully Digital ให้เสียงสัญญาณเสียงดัง ฟังชัดปราศจากสัญญาณรบกวน
 • รองรับ Caller ID แสดงหมายเลขโทรเข้าบนหน้าจอโทรศัพท์
 • ISDN & DID Support ทำให้ทุกเลขหมายภายในเป็นเบอร์ตรง
 • รองรับการต่อร่วมกันเป็นโครงข่าย Network ผ่านระบบ Voice Over IP โทรติดต่อภายในโครงข่ายทั่วไทย ฟรี!
 • ระบบ Billing ในตัวตู้ , ระบบตอบรับอัตโนมัติ 2 ภาษาสมบูรณ์แบบ และ ระบบ Voice Mail สุดอัจฉริยะ
 • Reliability ทนทาน อุปกรณ์ทุกชิ้นใช้ Telecom Grade , CPU ใช้ของ Intel สุดอัจฉริยะ , Connector ใช้ของ 3M ชุบทอง 24 ไมครอน
 • FORTH D-Series รุ่น D-128CID

       ตู้สาขาโทรศัพทอัตโนมัติ สำหรับ สำนักงาน-โรงงาน-โรงแรม-หอพัก-อพาร์ทเมนท์ DIGITAL TECHNOLOGY FOR OFFICE FACTORY APARTMENT HOTEL RESORT ตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH D-128CID Digital

 • ขนาดเริ่มต้นที่ 0-32 สายนอก 8-128 สายใน
 • แสดงหมายเลขโทรเข้าทั้งสายนอกและสายใน บนหน้าจอเครื่องโทรศัพท์
 • ISDN Compatible
 • Networking Support E1, E&M
 • CPU 16 Bits Intel
 • ระบบ Billing ในตัวตู้
 • FORTH D-Series รุ่น D-400CID

       DIGITAL Series D-400 CID 224 CO.Line 400 EXT.(Max) รองรับขนาด 400 Ports สุดยอดตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบที่ตอบสนองเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อเสริมศักยภาพให้กับทุกวงการทุกธรกิจ สำนักงาน อพาร์ทเมนท์ คอนโด โรงแรม ฯลฯ

 • CPU 32 BITS Intel หน่วยประมวลผลขนาด 32 บิต ของอินเทลสุดอัจฉริยะ
 • ISDN PABX สามารถใช้งานกับคู่สาย ISDN
 • GROUP NETWORKING รองรับต่อเชื่อมกันเป็นระบบเครือข่าย
 • Caller ID รับและแสดงเลขหมายโทรเข้าบนหน้าจอเครื่องโทรศัพท์
 • VOICE OVER IP NETWORKING รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
 • SMART MEDIA MEMORY CARD เก็บบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ได้มากและนานกว่า 1 ปีโดยไม่ต้องลบ
 • HOT SWAP สามารถถอด เพิ่ม/ขยายแผงวงจรได้โดยไม่ต้องปิดระบบ
 • MULTI-LINGUAL OUT GOING MESSAGE ระบบตอบรับแบบไม่จำกัดภาษาติดตั้งพร้อมในระบบ
 • AUDIO TEXT SUPPORTED รองรับการทำระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติ (AUDIO TEXT)
 • 3-15 PARTIES CONFERENCE
 • VOICE MAIL ระบบฝากข้อความสมบูรณ์แบบ บันทึกข้อความได้นานถึง 7 ชั่วโมง
 • Scroll Up