ระบบมิเตอร์ไฟฟ้า และ มิเตอร์น้ำ FORTH (METER)

เครื่องตัววัดไฟฟ้าและตรวจวัดค่าของน้ำ ภายในบ้านและอาคาร หรือภายในพื้นที่ต่างๆ (FORTH)

มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ระบบอ่านอัตโนมัติ รุ่น GEM-145AMR ECON-MAX

 • Meter : 1 phase 2 Wire
 • Model : GEM-145AMR ECON-MAX
 • Voltage : 220 VAC
 • Current : 15 (45) A
 • Frequency : 50 HZ
 • Dimension (WxLxH) : 106x150x55 mm.
 • Accuracy : Class 1(IEC 62053-21)
 • Type : Indoor
 • (Low Power Constion, High Accuracy)

  มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ระบบอ่านอัตโนมัติ รุ่น GEM-145AMR (PC)

 • Meter : 1 phase 2 Wire
 • Model : GEM-145AMR (PC)
                  GEM-110AMR (PC)
 • Voltage : 220 VAC
 • Current : 15 (45) A, (100) A
 • Frequency : 50 Hz
 • Dimension (WxLxh) : 125x165x71 mm.
 • Accuracy : Class 1(IEC 62053-21)
 • Type : Indoor
 • (Low Power Constion, High Accuracy)

  มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ระบบอ่านอัตโนมัติ รุ่น GEM-345AMR-10v

 • Meter : 3 phase 4 Wire
 • Model : GEM-345AMR-10v
                  GEM-3100AMR-10v
                  GEM-310AMR (CT)-10v
 • Voltage : 3x220 (380) VAC
 • Current : 15 (45) A
                    20 (100) A
                    2.5 (10) A
 • Frequency : 50 Hz
 • Dimension (WxLxh) : x246x80 mm.
 • Accuracy : Class 1(IEC 62053-21)
 • Type : Indoor
 • (Low Power Constion, High Accuracy)

  มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ รุ่น GEM-145 SMART 110

 • Meter : 1 phase 2 Wire
 • Model : GEM-145 SMART 110
 • Voltage : 220 VAC
 • Current : 15 (45) A
 • Frequency : 50 Hz
 • Dimension (WxLxh) : 144x205-x86 mm.
 • Accuracy : Class 1(IEC 62053-21)
 • Type : Outdoor
 • (Low Power Constion, High Accuracy)

  มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ รุ่น GEM-160 SMART 310

 • Meter : 1 phase 2 Wire
 • Model : GEM-160 SMART 310
 • Voltage : 220 VAC
 • Current : 5 (60) A
 • Frequency : 50 HZ
 • Dimension (WxLxH) : 112x160x60 mm.
 • Accuracy : Class 1(IEC 62053-21)
 • Type : Indoor
 • (Low Power Constion, High Accuracy)

  มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ รุ่น GEM-345

 • Meter : 3 phase 4 Wire
 • Model : GEM-345
                  GEM-3100
                  GEM-310(CT)
 • Voltage : 3x220 (380) VAC
 • Current : 15 (45) A
                    30 (100) A
                    5 (10) A
 • Frequency : 50 Hz
 • Dimension (WxLxh) : 170x255x75 mm.
 • Accuracy : Class 1(IEC 62053-21)
 • Type : Indoor
 • (Low Power Constion, High Accuracy)

  มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ แบบบัตรเติมเงิน รุ่น GEM-150P

 • Meter : 1 phase 2 Wire
 • Model : GEM-150P
 • Voltage : 220 VAC
 • Current : 5 (50) A
 • Frequency : 50 Hz
 • Dimension (WxLxh) : 126x210x73 mm.
 • Accuracy : Class 1(IEC 62053-21)
 • Type : Indoor
 • (Low Power Constion, High Accuracy)

  คุณสมบัติ
 • 1. สะดวกและรวดเร็วด้วยการเติมเงินผ่านบัตรเพียงใบเดียว
 • 2.ติดการจ่ายไฟเมื่อค่าไฟหมด
 • 3.เมื่อค่าไฟที่เติมหมด สามารถใช้บัญชีฉุกเฉินก่อนได้ (Emergency credit)
 • 4.แจ้งเตือนเมื่อค่าไฟที่เติมใกล้หมดเป็นสัญญาณเสียง และสัญญาณไฟ
 • 5.ติดขั่นตอนการเรียกเก็บค่าไฟภายหลัง
 • 6.แจ้งเตือนเมื่อมีการลักลอบใช้ไฟ
 • มิเตอร์น้ำ M-Bus Series รุ่น GEM-15C-M, GEM-20C-M, GEM-25C-M

  มิเตอร์น้ำระบบ M-Bus Series
       มิเตอร์น้ำระบบอัตโนมัติ AMR(Automatic Meter Reading) ที่สามารถส่งข้อมูลการใช้น้ำจากมาตรวัดน้ำโดยใช้การสื่อสารข้อมูลผ่านสายสัญญาณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณบริหารจัดการข้อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การออกเอกสารใบแจ้งหนี้ - ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคทีสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย ถูกต้องแม่นยำและลดความผิดพลาดจากตัวบุคคุล มิเตอร์น้ำระบบ M-Bus Series เหมาะสำหรับคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ อาคารพานิชย์และอาคารที่ใช้นิติบุคคลดูแลจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพละความน่าเชื่อถือเนื่องจากผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงจากฝ่ายมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง

 • Multi-Jet, Wet type, Class B
 • Environmental : 5°C-50°C
 • Data Communication Interface : M-Bus
 • Working Voltage : 12V-42V
 • Software & Programe

  โปรแกรมบริหารจัดการอพาร์เม้นท์แบบครบวงจร

 • อ่านค่ามิเตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทันที
 • สามารถกำหนดเวลาดิงข้อมูลค่ามิเตอร์อัตโนมัติได้
 • ดูข้อมูลการใช้มิเตอร์หลังได้
 • โปรแกรมบริหารจัดการห้องเช่า เช่น สถานะห้องเช่า ผู้ย้ายเข้า-ออก รายละเอียดสัญญาเช่า เป็นต้น
 • ระบบจัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้-ใบเสร็จต่างๆ ที่เพิ่มค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามกำหนด
 • สามารถดูข้อมูลการใช้ไฟ-น้ำ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตทั้งบน PC และ Smart Phone
 • Scroll Up