ผลิตภัณฑ์ กล้อง IP BOSCH คุณภาพเยี่ยม และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย หลากหลายรูปแบบ

Moving Cameras [PTZ]

กล้อง HD/MP ติดอยู่กับที่

กล้องแบบพิเศษ

กล้องโดม HD/MP ติดอยู่กับที่

กล้องโดม SD ติดอยู่กับที่

Panoramic Cameras

กล้อง SD ติดอยู่กับที่

Scroll Up